Nasjonalmuseet i Oslo

Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet samler og tar vare på, stiller ut og formidler landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design.

I 2021 åpnet det nye Nasjonalmuseet, Nordens største kunstmuseum i Oslo.

OBS: F.o.m. høsten 2023 er Nasjonalmuseet ikke lenger en del av Blikkåpnerprogrammet.