Preus Museum

Preus museum er det nasjonale fotomuseet, med både lokalt og internasjonalt perspektiv. Museet ble opprettet i 1995, da Staten kjøpte samlingene til det private Preus fotomuseum i Horten. Preus museum har ansvar for formidling, forskning og ivaretakelse av Statens foto- og filmtekniske gjenstandssamlinger. Samlingene består av fotografier, bøker, andre former for bilder, kameraer og annet teknisk utstyr som belyser fotografiets utvikling i bred forstand.

Hos oss er det noe for alle fotointeresserte, være seg hobbyister eller profesjonelle, unge eller gamle, kunstinteresserte eller samfunnsengasjerte. Vårt mål er gode publikumsopplevelser og å spre fotoglede! Vi jobber med utstillinger og formidling i museet vårt i Horten, og på andre arenaer. Vi er spesielt opptatt av tilgjengelighet og mangfold, og jobber de neste årene med å utvikle nye publikumstilbud fysisk og digitalt. For å få til dette er vi også opptatt av å sikre samlinger av nasjonal og internasjonal interesse, og å gjøre egen samling kjent.