Kunstformidling av ungdom for ungdom

BLIKKÅPNER er et prosjekt der du mellom 16–19 år kan få muligheten til å jobbe hos et anerkjent museum.

Vi ser etter deg som er engasjert, har et åpent sinn og ønske om å kommunisere med andre om det du tenker og mener i møte med kunst.

Som en BLIKKÅPNER, vil du jobbe med å nå ut til andre unge, gjennom å blant annet hoste events og lage innhold. Du trenger ingen tidligere erfaring med kunst for å søke, verken utdanning eller en lang fancy CV er avgjørende.

Arbeidet er betalt, og du vil jobbe deltid (ca.4 timer i uka) over ett år – det er null problem å kombinere dette med skole!

FAQ:

👀 Hva gjør man som Blikkåpner?

Som Blikkåpner vil man jobbe med de ulike institusjonene og samarbeide med andre Blikkåpnere. Sammen skal det lages innhold og arrangeres eventer. Det skal kommuniseres og læres. Man blir en del av et større team, en bevegelse, der målet er å formidle kunsten til et yngre publikum.

🔎 Hvordan er søknadsprosessen?

Trykk deg inn på hvor du vil søke (Oslo, Henie Onstad Kunstsenter, Moss eller Lillehammer). Deretter går du inn på søknadsskjema og sender det inn. Aktuelle søkere blir kontaktet for intervju. Lykke til!

➡️ Hvilke krav stiller dere til søkere?

Du trenger ikke å ha relevant erfaring. Vi ser etter motiverte og engasjerte søkere, som har et ønske om å formidle kunst. Alderskravet er 16-19 år.

🏫 Må jeg ta fri fra skolen?

Nei. Som Blikkåpner jobber du ca. 4 timer én dag i uka, så dette kan fint kombineres med skole.

Vil du lære mer om Blikkåpner-programmet? Her kan du lese evalueringsrapporten fra de tre første årene:

Rapport.pdf